Turknet Akıllı Asistan Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) olarak bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, https://turk.net/ adresli internet sitemizde ve anlık haberleşme uygulamalarında yer alan kurumsal kanallarımızda yer alan akıllı asistanları kullanımınız kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilerinize yönelik sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategori

Kişisel Veriler

İletişim

Anlık haberleşme uygulamaları üzerinden akıllı asistan uygulamalarımızı kullanmanız halinde telefon numaranız işlenebilir

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri


B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

TurkNet tarafından kişisel verileriniz akıllı asistanı kullandığınız WhatsApp gibi anlık haberleşme uygulamaları üzerinden iş ortaklarımız vasıtası ile ya da web sitemiz kanalında doğrudan sizden otomatik yollarla elde edilmektedir.

“İletişim” ve “İşlem Güvenliği” ve kategorilerindeki kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İletişim” bilgileriniz, açık rızanıza istinaden yurtdışında yerleşik anlık haberleşme uygulaması sunan iş ortakları aracılığı ile işlenebilir.

C. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketlerine aktarılabilecektir. Anlık haberleşme uygulamaları vasıtası ile akıllı asistanın kullanılması halinde, açık rızanızın varlığına bağlı olarak sunucularının yurtdışında olması sebebiyle iletişim bilgileriniz yurtdışında yerleşik iş ortakları vasıtası ile işlenebilecektir.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre

  • Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,
  • Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)

aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESEKLER
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ileYazılı ve İmzalı dilekçenin Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderimFulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBULNüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ileturknet@hs01.kep.tr
3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile BaşvuruTurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ilekvkk@turknet.net.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale