turknet logo

Teknoloji

Dijitalleştirme Nedir?

Şubat, 2023
Paylaş
 • 1099
 • Dijitalleştirme Nedir?

  Yeniliklere açık olmamızı sağlayan ve içinde bulunduğumuz dönemin önemli kavramlarından biri olan dijitalleştirme hakkında detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

  Dijitalleştirme Nedir?

  Dijitalleştirme, fiziksel verilerin veya iş süreçlerinin dijital veri formatına dönüştürülmesi işlemidir. Bu veriler dijital ortamda saklanır, işlenir ve paylaşılabilir. Dijitalleştirme, insanların daha hızlı ve daha verimli bir şekilde bilgiye erişmelerine, iş süreçlerini daha etkili hale getirmelerine ve daha az maliyetle daha fazla iş yapmalarına olanak tanır. Bu kaynaklara bilgisayar ortamında izinli kullanıcılar tarafından erişim sağlanır. Böylece, bu veriler dijitalde işlenebilir hale gelerek, orijinali bozulmadan yaratıcı ve deneysel çalışmalara uygun hale getirilir.

  Dijitalleştirme Nasıl Yapılır?

  Dijitalleştirme işlemi genellikle şu adımlardan oluşur:

  1. Kaynak Materyali Hazırlama: Söz konusu materyalin temizlenmesi, onarılması ve düzenlenmesi gibi adımları içerebilir. Örneğin, eski bir fotoğraf dijitalleştirilmeden önce tarama için hazırlanmalıdır.
  2. Kaynak Materyali Tarama: Dijitalleştirilecek materyal dikkatli ve uygun bir şekilde taranmalıdır. Tarama işlemi sırasında, kaynak materyal üzerindeki bilgiler dijital formatta kaydedilir.
  3. Dijitalleştirilen Materyalin İşlenmesi: Taranmış materyal, işleme yazılımları kullanılarak düzenlenebilir. Materyalin parlaklığını, kontrastını ve renk düzeltmelerini ayarlamak gerekebilir.
  4. Materyalin Depolanması: Dijitalleştirilen materyal, depolanmak için uygun bir formatta kaydedilmelidir. Bu, bilgisayar, harici bir sabit disk, USB bellek veya bulut tabanlı bir hizmet olabilir.

  Dijitalleştirme, işlem yapılacak materyale bağlı olarak zaman alabilir. Ancak dijitalleştirme sayesinde materyal; daha kolay kullanılabilir, saklanabilir ve paylaşılabilir hale gelir.

  Dijitalleştirme Örnekleri Nelerdir?

  Dijitalleştirme, farklı alanlarda ve çeşitli materyallerin dijitalleştirilmesi için kullanılır. Okullar, müzeler, işletmeler ve kütüphanelerde aktif olarak kullanılan dijitalleştirme, mevcut bilgilerin ve dokümanların bilgisayar ortamına aktarılmasını kapsar. Paylaşım, analiz ve verilerin saklanması gibi konularda büyük kolaylıklar sağlar..

  Bir başka örnek olarak, kütüphanelerdeki ve müzelerdeki eski dökümanlar korunmak ve daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirilmek için dijitalleştirilebilir. Böylece, kişiler bu ortamlara gitmeden bile sanal ortamda kütüphaneleri ve müzeleri ziyaret edebilir.

  Sıkça kullanılan bir diğer dijitalleştirme örneği de haritaların ve bilimsel verilerin dijitalleştirilmesidir. Kağıt haritalar dijital hale getirilerek, üzerinde büyük çaplı planlamalar ve risk analizleri yapılabilir. Ayrıca dijital ortamda saklanan bilimsel veri girdileri sayesinde birçok araştırma verisi diğer araştırmacılar tarafından da analiz edilebilir ve çoğaltılabilir.

  Dijitalleştirmeyle ilgili bazı diğer örnekler ise şunlardır:

  1. Kitaplar: Dijitalleştirme işlemiyle elektronik kitap (e-kitap) formatına dönüştürülebilir. Bu sayede, kitaplar daha kolay erişilebilir ve taşınabilir hale gelir.
  2. Fotoğraflar: Fotoğraflar, dijitalleştirme işlemiyle taranarak dijital formatlara dönüştürülebilir. Bu sayede, fotoğrafların orijinal halleri korunabilir ve kolayca paylaşılabilir hale gelir.
  3. Filmler ve Videolar: Eski filmler ve videolar, dijitalleştirme işlemiyle dijital formata dönüştürülerek korunabilir. Bu sayede, eski filmler ve videolar daha uzun süre dayanabilir ve daha kolay izlenebilir hale gelir.
  4. Müzik: CD’ler veya plaklar gibi fiziksel formatlarda bulunan müzikler, dijitalleştirme işlemiyle dijital formatlara dönüştürülerek daha kolay erişilebilir hale gelir.
  5. Belgeler: Fiziksel belgeler, dijitalleştirme işlemiyle dijital formatlara dönüştürülerek daha kolay saklanabilir ve paylaşılabilir hale gelir.

  Dijitalleştirmenin Dijitalleşmeden Farkı Nedir?

  Dijitalleştirme, sahip olunan bir kaynağı dijital hale getirerek ulaşılabilir olmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin; bir yazıtın, kitabın veya derginin sayfa sayfa taranarak bilgisayar üzerinde bir PDF dosyası haline getirilmesi, dijitalleştirmedir.

  Dijitalleşmeye gelindiğinde ise dijital ortama aktarılan şey bir fiziksel kaynaktan çok, bir süreçtir. Bir işletmenin müşteri portföyünü müşteri ilişkileri işleme yazılımları üzerine aktarması, ve müşteri ilişkilerini bu şekilde devam ettirmesi dijitalleşmeye örnek olarak gösterilebilir. Bu süreç içerisinde yalnızca sahip olunan kaynaklar dijital ortama aktarılmakla kalmaz, aynı zamanda bu kaynaklar aktif olarak kullanılan bir sistemin parçasına haline getirilir. Böylelikle, dijitalleşen bir kurumdaki veri akışı, verimlilik ve proje süreçlerinin iyileştirilmesi, güncel olması hedeflenir.

  Dijitalleştirmenin Dijital Dönüşümden Farkı Nedir?

  Dijital dönüşüm, dijitalleştirme ve dijitalleşmeyi de kapsayan geniş çaplı bir süreç olarak nitelendirilir. Bilgisayar teknolojileri ile hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, kurumların işleyiş tarzlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Buradaki amaç, iş süreçlerinin ve çalışma modellerinin optimize edilmesi, yeniden daha iyi bir performans için tasarlanmasıdır. Örneğin, bir kurum bünyesindeki çalışanların yaptığı işleri otomasyon ile bilgisayarların yapması gösterilebilir. Daha düşük maliyet ve hata payı olabileceği düşünülen dijital dönüşüm süreçleri, belgelerin dijitalleştirilmesi, iş akışının dijitalleşmesi ile sağlanır. Böylece diğer iki kavramı da kapsamaktadır.

  Dijital dönüşümün önemli iki unsuru dijitalleştirme ve dijitalleşme için gereken internet kalitesine GigaFiber ile ulaşabilirsiniz. Kendi altyapımızla sunduğumuz bu hizmet dijital dünyadaki tüm işlemlerinizde yüksek hızda internet deneyimi sunar. Altyapı sorgulama işlemi ardından kurumsal internet hizmetimizden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

  Bu yazıyı beğendiniz mi? Beğendim
  İlgili Yazılar