Çalışan Adayı Kişisel Veri Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve hukuka uygun olarak korunmasına hassasiyet göstermekteyiz.  Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında TurkNet’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda çalışan adaylarımızı bilgilendirmek için hazırladık.

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ.
İnternet adresihttps://turk.net
Telefon0(850) 288 80 80
E-Postakvkk@turknet.net.tr
KEP Mailturknet@hs01.kep.tr
AdresiFulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Aşağıda açıklanan amaçlarla, bu maddede belirtilen kişisel verileriniz işlenecek ve aktarılacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Sıra NoVeri KategorisiKişisel Veriler
1KimlikAd, soyad, TCKN, medeni durum, doğum tarihi.
2İletişimTelefon numarası
3ÖzlükÜcret ve Prim teklifi.
4Mesleki DeneyimEğitim bilgileri, iş deneyimi bilgileri, pozisyon, geçmiş iş tecrübeleri, hobiler.
5Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf.
6Fiziksel Mekân GüvenliğiKamera kayıtları.
7Sağlık BilgileriEngellilik durumu
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin çalışan adayı olmanız sebebiyle, kişisel verileriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Engelli çalışan kadrosuna başvurmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde, sağlık verileriniz dahi olmak üzere özel nitelikli kişisel veriniz çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması halinde, kişisel verileriniz (kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz) gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla 2 yıl süre ile saklanacaktır.

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu/Kurumu ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari mercilere, anlaşmalı hukuk bürolarına, tedarikçilerimize, Şirketimizin ortaklarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilecektir.
Referans göstermeniz halinde, şirket ile paylaştığınız bilgiler, teyit amaçlı referans gösterilen kişiler ile paylaşılacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, mobil uygulamamız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi, sosyal medya hesaplarımız, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

(i) Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

(ii) Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)

aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES EKLER
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ile Yazılı ve İmzalı dilekçenin Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderim Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile turknet@hs01.kep.tr
3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru TurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ile kvkk@turknet.net.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale
Gigafiber İstiyorum
TurkNet'i Keşfet
Destek
Kampanyalar
Paketlerimiz
Destek
Kampanyalar
Ürünler
Hakkımızda
Müşteri Hikayeleri
Kampanyalar
Who We Are
What We Do