Destek

Yardıma mı ihtiyacınız var?

İnternet İç Tesisat Kontrolü

Ankastre Kutusu Soruları

expand_more

Ankastre Kutusu Nedir?

Dağıtım kutusundan binaya gelen sinyalin portlar aracılığı ile dairelere dağıldığı alandır. Takılan portların diğer bir adı “raglet” olarak geçer. Tek görevi iki kablonun bağlanmasını sağlamaktır. Türk Telekom’un sorumluluk alanının bittiği noktadır. Sahadan gelen kablonun etiketlenerek ankastreye bırakılmasından sorumludur. Ek olarak bu kutudan her bir daireye ayrı bir hat gelir ve bu kabloda ankastre hattı olarak geçer, kullanıcı sorumluluğundadır.

Binasında ankastre olmayan bazı kullanıcılar, benim hattım direkten geliyor burası benim sorumluluğumda mı diyebilir. Evet, direkten gelen kablo kullanıcı sorumluluğundadır. Tabi ki direk bağlantılarının yapılması Türk Telekom sorumluluğundadır. Bu yüzden evine bağlantı sağlamak isteyenlerin dağıtım kutusundan evlerine kadar olan kabloyu göz kararı ölçerek arıza kaydı bırakmaları sonrasında saha ekipleri bağlantıyı sağlayacaklardır.

intenet-ic-tesisat-kontrol

Ankastre kutusu ile ilgili olası sorunlar nelerdir?

Genelde bina dışında ya da girişinde olan bağlantı kutularında nem en büyük düşmandır. Kablolarda oksitlenmeye sebep olabilir ve sık sık kopma veya hız sorunlarına sebebiyet verebilir. Farklı bir arıza da başka bir kullanıcının bağlantı kablosunun bizim portumuza takılması ve tam tersinin komşumuzun başına gelmesi durumu olabilir. Bu durumda bizim hizmetimizi komşumuz, komşumuzun hizmetini biz kullanmış oluruz. Binanın inşasına dahil olduğu için abone sorumluluğundadır.

Ankastre kutusundan daire içerisine gelen bakır telefon hattı nedir?

Ankastredeki portlardan başlayarak modeminize kadar gelen kabloların tümünü kapsayan bakır hatta verilen isimdir.

Bakır kablonun yapısı gereği kırılma, nem gibi faktörler kalitesine etkide bulunacaktır. Ayrıca ısı da dış korumasına zarar vereceği için kablolar için verimsiz bir durumdur. Dış koruma ne kadar yıpranırsa kablodan geçen elektomanyetik bozulma artacaktır. Bunu önlemek için ankastreden sonraki kabloların kırılmamış ve eskimemiş olduğundan emin olmakta fayda var. Çevremizde de sıkça duyduğumuz CAT6 kablo koruma açısından verimlidir. İç tesisatın ankastreden itibaren bu kabloyla döşenmiş olması sağlıklı olur. İçerisinde 8 adet kablo olsa da ankastredeki portlara sadece 2’si kullanılacağından benzer korumaya sahip telefon kabloları da tercih edilebilir.

Birçok kullanıcıdan “Ben telefon hattımı kullanıyorum ancak internet hattımda sorun var. İç tesisatım sorunlu olsa ikisi de çalışmazdı” şeklinde bir söylemle karşılaşabiliriz. Bunu iki şekilde ele alabiliriz : İlki; çift olarak gelen telefon hat kablosunun birinden internet birinden telefon sinyali geçer, bu kablolardan sadece birinde kırılmanın gerçekleşmesi internet ya da telefon ikisinden birinin çalışmamasına sebep olabilir. İkinci olarak; telefon hattı 7-8V akımda çalışırken, internet hattı için 40-60V arası bir akım gereklidir. Dolayısıyla bakır kabloda tahribat söz konusuysa telefon çalışırken internet çalışmayabilir. Aynı şekilde telefon hattından görüşme geçerken yaklaşık 48V akım gerekir. Bu da hatta görüşme varken yaşanan kesintileri/gürültüyü açıklar.

Duvardaki Prizler / Data Prizleri

expand_more

Duvardaki Prizler ( Data Prizleri)

Bazı binalarda iç tesisat dağıtım noktalarında duvarlara ethernet kablosunun takılmasını sağlayan data prizleri adı verilen prizler vardır.

intenet-ic-tesisat-kontrol

Duvardaki prizler (Data prizleri) ile ilgili olası sorunlar nelerdir?

Bu prizlere kablo takılıp çıkartılırken ethernet noktalarında ya da arkasındaki -duvar içinde kalan- kablolarda tahribat ortaya çıkabilir. Eğer data prizleri arasındaki bağlantı paralel bir şekilde aktarılıyorsa bu hızın kablolu da olsa düşmesine -ortak kullanım sebebiyle- ve bağlantı şekli herhangi bir ağ cihazı olmadan kabloların soyularak birbirine bağlanmasıyla gerçekleştirilmişse olası kopma sorunlarına sebep olacaktır.

Modem Arızaları

expand_more

Telefon hatları aracılığı ile internet bağlantısı sağlayan cihaza modem denir. İnternete çıkış yaparken uğradığımız ilk IP dağıtım noktası denebilir diğer bir deyişle. Burada IP dağıtılır, IP dönütürülür, IP yönlendirilir, yerel IP üretilir, DNS yönlendirmesi yapılır. Yani internete çıkış yapmak için modeme ihtiyaç duyarız.

intenet-ic-tesisat-kontrol

Modem ile ilgili olası sorunlar nelerdir?

Modemler genellikle aralıksız olarak çalıştırdığımız cihazlar olduğu için bu kadar uzun süre açık kalması sorun yaratabilir. Ara sıra kapatıp açmak faydalı olacaktır. Ayarların her zaman varsayılanda olması en doğru seçim olacaktır.

Splitter Arızaları

expand_more

Splitter Nedir?

Splitter/ayırıcı denilen cihaz, telefon altyapısını kullanan ADSL internet bağlantınızla telefon konuşmalarınızın birbirini etkilememesini sağlayan bir filtre görevi görür. Splitter cihazının Türkçe karşılığı “sinyal ayırıcı” olarak kullanılır. Sinyal ayırıcı derken biraz daha açıklamak gerekirse, ses ile veri akışını kontrol eder ve yönlendirmeleri yapar.

intenet-ic-tesisat-kontrol

Splitter ile ilgili olası sorunlar nelerdir?

Günümüzde en sık sorunla karşılaştığımız ve mali açıdan ucuz cihazlardır. Yaşanılan sorunun tespiti için splitter'ı aradan kaldırarak dışarıdan gelen kabloyu modeme takarak test yapılabilir. Arızalı olduğu anlaşılan ayırıcıların değiştirilmesi en etkili çözümdür. Başka bir sorun ise splitter'dan modeme giden kablonun arızalı olması. Bu konuda ek başka bir kablo ile test ettikten sonra eğer sorun çözülüyorsa bu kabloyu da değiştirebilirsiniz.