Ankastre Kutusu Soruları

Ankastre Kutusu Nedir?

Dağıtım kutusundan binaya gelen sinyalin portlar aracılığı ile dairelere dağıldığı alandır. Takılan portların diğer bir adı “raglet” olarak geçer. Tek görevi iki kablonun bağlanmasını sağlamaktır. Türk Telekom’un sorumluluk alanının bittiği noktadır. Sahadan gelen kablonun etiketlenerek ankastreye bırakılmasından sorumludur. Ek olarak bu kutudan her bir daireye ayrı bir hat gelir ve bu kabloda ankastre hattı olarak geçer, kullanıcı sorumluluğundadır.

Binasında ankastre olmayan bazı kullanıcılar, benim hattım direkten geliyor burası benim sorumluluğumda mı diyebilir. Evet, direkten gelen kablo kullanıcı sorumluluğundadır. Tabi ki direk bağlantılarının yapılması Türk Telekom sorumluluğundadır. Bu yüzden evine bağlantı sağlamak isteyenlerin dağıtım kutusundan evlerine kadar olan kabloyu göz kararı ölçerek arıza kaydı bırakmaları sonrasında saha ekipleri bağlantıyı sağlayacaklardır.

Ankastre kutusu ile ilgili olası sorunlar nelerdir?

Genelde bina dışında ya da girişinde olan bağlantı kutularında nem en büyük düşmandır. Kablolarda oksitlenmeye sebep olabilir ve sık sık kopma veya hız sorunlarına sebebiyet verebilir. Farklı bir arıza da başka bir kullanıcının bağlantı kablosunun bizim portumuza takılması ve tam tersinin komşumuzun başına gelmesi durumu olabilir. Bu durumda bizim hizmetimizi komşumuz, komşumuzun hizmetini biz kullanmış oluruz. Binanın inşasına dahil olduğu için abone sorumluluğundadır.

Ankastre kutusundan daire içerisine gelen bakır telefon hattı nedir?

Ankastredeki portlardan başlayarak modeminize kadar gelen kabloların tümünü kapsayan bakır hatta verilen isimdir.

Bakır kablonun yapısı gereği kırılma, nem gibi faktörler kalitesine etkide bulunacaktır. Ayrıca ısı da dış korumasına zarar vereceği için kablolar için verimsiz bir durumdur. Dış koruma ne kadar yıpranırsa kablodan geçen elektomanyetik bozulma artacaktır. Bunu önlemek için ankastreden sonraki kabloların kırılmamış ve eskimemiş olduğundan emin olmakta fayda var. Çevremizde de sıkça duyduğumuz CAT6 kablo koruma açısından verimlidir. İç tesisatın ankastreden itibaren bu kabloyla döşenmiş olması sağlıklı olur. İçerisinde 8 adet kablo olsa da ankastredeki portlara sadece 2’si kullanılacağından benzer korumaya sahip telefon kabloları da tercih edilebilir.

Birçok kullanıcıdan “Ben telefon hattımı kullanıyorum ancak internet hattımda sorun var. İç tesisatım sorunlu olsa ikisi de çalışmazdı” şeklinde bir söylemle karşılaşabiliriz. Bunu iki şekilde ele alabiliriz : İlki; çift olarak gelen telefon hat kablosunun birinden internet birinden telefon sinyali geçer, bu kablolardan sadece birinde kırılmanın gerçekleşmesi internet ya da telefon ikisinden birinin çalışmamasına sebep olabilir. İkinci olarak; telefon hattı 7-8V akımda çalışırken, internet hattı için 40-60V arası bir akım gereklidir. Dolayısıyla bakır kabloda tahribat söz konusuysa telefon çalışırken internet çalışmayabilir. Aynı şekilde telefon hattından görüşme geçerken yaklaşık 48V akım gerekir. Bu da hatta görüşme varken yaşanan kesintileri/gürültüyü açıklar.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale