TurkNet Sözlük

Ağ (Network) Terimleri Sözlüğü

En az iki bilgisayarı birbirine bağlayarak bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim sistemidir. 

Temelde LAN (Yerel Alan Ağı-Local Area Network) ve WAN (Geniş Alan Ağı-Wide Area Network) olmak üzere iki tip ağ vardır.

Aynı yerde bulunan ya da birbirlerine yakın bilgisayarların oluşturduğu ağlara yerel bilgisayar ağları(LAN) denir. İnternet kafeler, bilgisayar sınıfları, ofisinizde bulunan birkaç bilgisayarın ve yazıcının birbirine bağlanması yerel ağa örnektir. 

Farklı alanlardaki birbirlerinden uzak bilgisayarların oluşturduğu ağlara ise geniş alan ağları (WAN) adı verilir. En güzel örnek internettir.