Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, 01/09/2013 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde, sahip oldukları boru, kanal ve gözleri talepleri halinde diğer işletmecilerle paylaşma yükümlülüğüne tabi kılınmışlardır. Söz konusu yükümlülüğün uygulama detaylarını içeren “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde revize edilmiştir.

Bu kapsamda ilgili Kurul Kararı gereğince firmamız TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tesis paylaşımına ilişkin ücretleri ise aşağıda yer almaktadır:

BirimBüyükşehirlerDiğer Şehirler
Kullanım Ücretleri
Kablo çapı <= 18mmTL/ay0,69300,4620
Kablo çapı > 18mmTL/ay0,97020,6468
Diğer Ücretler
Yer etüdTL/m0,16330,1085
Altyapı bakımTL/ay0,40910,2727
RefakatTL/saat11979

Yukarıda belirtilen ücretlere vergiler dahil değildir.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale