İSG Politikamız

Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda ISO 45001:2018 standardı kapsamında isg politikamız, mevcut ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların yerine getirilmesi, çalışanlarımızın süreçlere aktif katılımı, öneri ve isteklerinin dikkate alınarak iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin ortadan kaldırılması, ortamın tam güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra insan kaynaklı hataların eğitimlerle giderilmesi ve çevrenin korunmasını önceliklendirir.

TurkNet olarak,

  • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmeyi, belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı
  • Kazaları/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleme amaçlı gerekli tüm önlemleri alıp güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmayı
  • Güvensiz çalışmalar ve davranışlar konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğu bilincini inşa etmeyi
  • Potansiyel tehlikeleri ve acil durumları saptayıp, riske dönüşmesinin önüne geçip karşılaşılacak olası süreçlere karşı hazırlıklı olmayı
  • Yönetim Sistemleri’nin etkinliğinin arttırılmasını, uygulamaları sürekli izlemeyi ve iyileştirilmesini sağlamayı
  • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin isg süreçlerinde aktif katılım sürekliliğini sağlamayı
  • Kurduğumuz sistemin uygunluğunu belirlenen periyotlarda denetleyip sürekli iyileştirmeyi ve ilgili tüm taraflara karşı açık tutup gerektiğinde paylaşmayı
  • Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma koşullarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmeyi

ek olarakta çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı desteklemeyi ve de yasal mevzuatlarla uyumlu çalışmayı taahhüt ederiz.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale