KVKK Aydınlatma Metinleri

Bireysel Müşteri
Bireysel Müşteri Adayı
Tüzel Kişi

TurkNet Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Bireysel Müşteri Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) olarak bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Turknet aboneliğiniz kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilerinize yönelik sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf ve benzeri türdeki veriler

İletişim Bilgileri

Telefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, BBK kodu gibi veriler

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri numarası, sözleşme numarası, taahhüt bilgisi, hizmet başlangış-bitiş tarihleri, hız bilgisi, tarife-paket bilgisi, modem bilgileri, destek hizmet numarası, XDSL numarası, altyapı bilgisi, devre numarası, ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgiler, fatura numarası, fatura tarihi, fatura ödeme tarihi, ödeme tipi, Online İşlem Merkezi (OIM) kullanıcı adı ve şifresi gibi veriler

Finans Bilgileri

IBAN numarası, kredi kartı numarası, CVV numarası, son kullanma tarihi gibi veriler

Hukuki İşlem Bilgileri

Dava, icra takip, kamu kurumu veya düzenleyici denetleyici kuruluş nezdinde tutulan dosyalar kapsamındaki bilgiler

Trafik Verileri

IP numarası, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, hizmetin sunulması için gerekli teknik veriler gibi veriler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları

Diğer

Şehit yakınlığı gösterir belgeler

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimler içerisinde yer alan bireysel abonelerimiz bakımından ek olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Verileri

Engelli, gazi, maluliyet durumunu gösteren raporlar

 

B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

TurkNet tarafından kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan abonelik formları, abonelik sözleşmesi, internet sitemizde yer alan Online İşlemler sayfası, mobil uygulamalarımız, internete bağlanmak için kullandığınız cihaz ve altyapılar, çağrı merkezi, kurulum sağlayan alt yükleniciler ve sesli yanıt sistemi aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

i. “Kimlik”, “İletişim” “Trafik Verileri” ve “Müşteri İşlem” kategorisindeki verileriniz açık rızanıza istinaden aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Turknet ürün ve hizmetlerinin tanıtımı
 • Abonelerimize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapılması
 • Tarafınıza bu amaçlarla elektronik iletilerin gönderilmesi
 • İnternet kullanımlarınızın analizi sureti ile anonim veri üretilmesi
 • İnternet kullanımlarınızın analizi sureti ile tarafınıza özel tanıtım içeriklerinin hazırlanması

ii. “Kimlik”, “İletişim”, “Finans”, “Görsel İşitsel Veriler”, “Müşteri İşlem” ve “Diğer” kategorilerindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerinin sunulması
 • Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, cihaz alım/satım, danışmanlık vs.) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere faturalandırma yapılması, kimlik tespiti yapılması, aktivasyon süreçleri, arıza giderim süreçleri, iptal süreçleri, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Hizmet kesintileri durumlarında sizlere bilgi verilmesi, şikayetlerinizin alınması ve hizmetin devamlılığının sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması

iii. “Kimlik”, “İletişim”, “Finans”, “Hukuki İşlem”, “Trafik”, “Müşteri İşlem”, “Görsel ve İşitsel Kayıtlar” ve “İşlem Güvenliği” kategorilerindeki kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Olası uyuşmazlık durumlarında savunma hakkımızın kullanılması
 • Mahkeme ve arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikâyet yönetimi

iv. “Kimlik”, “İletişim”, “Finans”, “Hukuki İşlem”, “Trafik”, “Müşteri İşlem”, “Görsel ve İşitsel Kayıtlar” ve “İşlem Güvenliği” kategorilerindeki kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Yetkili kamu kurumları ve kuruluşları ile adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde talep edilen bilgilerin sağlanması
 • İnternet trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sabit telefon hizmetleri kapsamında acil yardım çağrıları ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hallerine yönelik yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi

v. “Kimlik”, “İletişim” ve “Müşteri İşlem” kategorilerindeki kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikâyet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri 
 • Şirket pay yapısını etkileyen birleşme ve devralma gibi işlemler kapsamında olası pay sahiplerine hukuki inceleme gerçekleştirilebilmesi adına bilgi verilmesi
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri
 • Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirkete ait bina, altyapı, operasyon ve şebeke güvenliğinin temini

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimler içerisinde yer alan bireysel abonelerimiz bakımından ek olarak sağlık bilgileri, açık rızalarına istinaden, mevzuatta tanımlanan haklarından yararlandırmak ve buna yönelik hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

TurkNet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilir.

 • Sizinle iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi
 • Pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları
 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,
 • Sözleşme, fatura ve abonelik belgelerinizin saklanması için hizmet aldığımız arşiv firmaları,
 • Fatura basım veya gönderim şirketleri
 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar,
 • Satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz
 • Satın aldığınız ürün veya hizmete ilişkin olarak kurulum veya arıza giderim yapılabilmesi amacıyla teknik destek hizmet şirketleri
 • Evrak veya cihaz gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri
 • Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz
 • Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler
 • Şirket sahiplik yapısını etkileyen birleşme ve devralma gibi işlemler kapsamında olası pay sahipleri ve danışmanları

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

Başvuru Kanalı

Başvuru Yapılacak Adres

1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim / Kargo / Noter ile*

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

turknet@hs01.kep.tr

3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru

kvkk@turknet.net.tr

* Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Bireysel Müşteri Adaylarının Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korumasına İlişkin Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) olarak bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, https://turk.net/ adresli internet sitemizde yer alan “Abone Ol” ve “İletişimde Kalalım” gibi sizlerle iletişim kurabilmemiz için kimlik ve iletişim bilgilerinizi sağladığınız formları kanalıyla toplanan ve işlenen kişisel verilerinize yönelik sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgileri

Telefon, GSM numarası, e-posta adresi

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları


B. Kişisel
Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

TurkNet tarafından kişisel verileriniz internet sitemizde “Abone Ol” ve “İletişimde Kalalım” gibi sizlerle iletişim kurabilmemiz için kimlik ve iletişim bilgilerinizi sağladığınız formlar vasıtası ile sizden elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

i. “Kimlik”, “İletişim” ve “Müşteri İşlem” kategorisindeki verileriniz açık rızanıza istinaden aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Turknet ürün ve hizmetlerinin tanıtımı
 • Abonelerimize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak
 • Tarafınıza bu amaçlarla elektronik iletilerin gönderilmesi

ii. “Kimlik”, “İletişim”, “Müşteri İşlem” kategorilerindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Başlattığınız abonelik başvurunuzun tamamlanması adına tarafınızla iletişime geçilmesi

iii. “Kimlik”, “İletişim” ve “Müşteri İşlem”, “İşlem Güvenliği” kategorilerindeki kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Yetkili kamu kurumları ve kuruluşları ile adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde talep edilen bilgilerin sağlanması
 • Savunma hakkımızın kullanılması
 • Mahkeme ve arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

iv. “Kimlik”, “İletişim” ve “Müşteri İşlem” kategorilerindeki kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

TurkNet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde (i) sizinle iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi, (ii) pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları, (iii) satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz, (iv) Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri, (v) tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz, (vi) talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar, (vii) sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

Başvuru Kanalı

Başvuru Yapılacak Adres

1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim / Kargo / Noter ile*

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

turknet@hs01.kep.tr

3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru

kvkk@turknet.net.tr

* Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Tüzel Kişi Müşteri Yetkililerinin Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korumasına İlişkin Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında TurkNet’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda tüzel kişi müşteriler ve müşteri adayları yetkilileri, çalışan veya temsilcilerini bilgilendirmek için hazırladık. Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:
Kişisel Veri KategorisiKişisel Veriler
Kimlik BilgileriAd, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyanı ve imza beyannamesi ve benzeri türdeki veriler
İletişim BilgileriTelefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, BBK kodu gibi veriler
Mesleki DeneyimŞirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir veri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Fiziksel Mekan GüvenliğiÇağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

1. TurkNet kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır. 2. Kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir: (i) Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında tarafınızca kişisel veri işleme izni (açık rıza) verilmesi halinde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Temsil ettiğiniz Şirketiniz adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza 2 yıllık süre içinde zaman zaman bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek,
 • Temsil ettiğiniz Şirketinize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak.
(ii) Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında açık rızanızın alınmasına gerek olmaksızın; a) TurkNet’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, c) TurkNet’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ç) Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, e) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla TurkNet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Temsil ettiğiniz şirketiniz için elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,
 • Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, cihaz alım/satım, danışmanlık vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere kimlik tespiti yapılması,
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, pazarlama faaliyetleri
 • Talebiniz üzerine ve  temsil ettiğiniz şirket adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi vermek,
 • Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirkete ait bina, altyapı, operasyon ve şebeke güvenliğinin temini
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sabit telefon hizmetleri kapsamında  acil yardım çağrıları ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

TurkNet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde aktarmaktadır:
 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,
 • Sözleşme, fatura ve abonelik belgelerinizin saklanması için hizmet aldığımız arşiv firmaları,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi,
 • Pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları,
 • Satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına satın aldığınız ürün veya hizmete ilişkin olarak kurulum veya arıza giderim yapılabilmesi amacıyla teknik destek hizmet şirketleri,
 • Evrak veya cihaz gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,
 • Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için
 • Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,
 • Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)
aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:
 Başvuru YöntemiBaşvuru Yapılacak Adres
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim / Kargo / Noter ile*Yazılı dilekçe Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderimFulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ileturknet@hs01.kep.tr
3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile BaşvuruTurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ilekvkk@turknet.net.tr

 

* Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale