TurkNet Çevre Politikası

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak çevre politikamız

  • Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak,
  • Tüm lokasyonlarımızda uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,  
  • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak, 
  • Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak,
  • Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkânları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
  • Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dâhilinde açık, aktif ve üretken bir iş birliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını sağlamak, 
  • Kurumumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak. 
  • Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemek, 

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. üst yönetimi, yukarıda tanımlanan taahhütleri gerçekleştirmek için, işletme genelinde gerekli her türlü insan, alt yapı ve çalışma ortamına ilişkin kaynakları mevcut imkânlar çerçevesinde sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi görev bilecektir.

Genel Müdür
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale
Gigafiber İstiyorum
TurkNet'i Keşfet
Destek
Kampanyalar
Paketlerimiz
Destek
Kampanyalar
Ürünler
Hakkımızda
Müşteri Hikayeleri
Kampanyalar
Who We Are
What We Do