Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararları uyarınca abonelere yapılacak iadeler

Karar Tarihi : 25.05.2021
Karar No : 2021/İK-THD/134

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 1,4,6,12,48 ve 60’ıncı maddeleri Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 8’inci ve 25’inci maddeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’inci ve 44’üncü maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak;

Abonelik sözleşmesinin tesisini müteakip; hizmetin sunumuna başlanması için kaydı açılan arızalar giderilmeyerek veya hizmetin sunumu için kurulum yapılması gereken abonelere kurulum yapılmayarak hizmetin abonelere fiilen sunulmasından önce ücretlendirmeye başlanılması nedeniyle abonelere fazladan yansıtılan tutarların; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar” başlıklı 60’ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 01.03.20218 tarihli ve 2018/DK-THD/57 nolu Kurul Kararı ile onaylanan “Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” çerçevesinde hak sahiplerine iade edilmesine karar verilmiştir.

Kurul kararı gereği iade tutarınızın bulunup bulunmadığını bu linkten sorgulayabilirsiniz.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale