TurkNet’in geleceğini birlikte şekillendirelim! 

Fikirleriniz bizim için değerli. Sizden öğrenmek ve birlikte TurkNet’in geleceğini şekillendirmek istiyoruz. Bunun için ‘TurkNet Deneyim Programı’nı başlattık. Program kapsamında sizin için hazırladığımız testlerimize katılın ve TurkNet deneyimini geliştirmemize yardımcı olun!

Katılmak için sayfanın sonundaki linki takip edebilirsiniz.

Kimi arıyoruz?

Daha iyi bir TurkNet deneyimi için araştırmalarımıza katılmak isteyen gönüllüler arıyoruz. Yaşınız, internet operatörünüz ya da internet bilginiz ne olursa olsun geri bildirimlerinize ihtiyacımız var. Kim bilir, belki de aradığımız sizsiniz! 

Amacımız ne?

Amacımız, internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlamak ve internet erişimini daha kolay ve daha keyifli hale getiren çözümler geliştirmek!  

Sizi neler bekliyor?

Deneyim Programı Nasıl Çalışır? 

Üç basit adımda “TurkNet Deneyim Programı”nın bir parçası olabilirsiniz. Üstelik sizin için hazırladığımız sürpriz hediyelerimiz de var.  

Ücretsiz Kaydol

Sizi tanımamız için kısa formu doldurun.

Zamanı Belirle

Sizi arayıp detayları paylaşalım; görüşme gününe
birlikte karar verelim. 

Görüşmeye Katıl

Görüşme günü testlerimize katılın; sürpriz hediyeler kazanın.

Programa Katıl

TurkNet Deneyim Programı’ ile ilgili aklınıza takılan bir soru olursa bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Bize deneyimprogrami@turk.net
adresinden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

TURKNET MÜŞTERİ DENEYİM PROGRAMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) olarak bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Turknet tarafından Müşteri Deneyim Programı kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilerinize yönelik sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategori

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum

İletişim Bilgileri

Telefon, e-posta adresi, ikamet edilen şehir

Görsel ve İşitsel Bilgiler

Fotoğraf, video kaydı, ses kaydı

Mesleki Deneyim

Meslek bilgisi, öğrenim durumu, aylık gelir düzeyi, yabancı dil

Diğer

Hizmet alınan internet servis sağlayıcı, mevcut internet servis sağlayıcıdan hizmet alım süresi, kullanılan cihazlara ilişkin bilgileri, internet kullanım alışkanlıkları, anket katılımcıları tarafından anket sorularına verilen diğer yanıtlar

 

B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

TurkNet, kişisel verilerinizi https://turk.net/turknet-deneyim-programi adresinde yer alan katılım formu, tarafınıza Müşteri Deneyim Programı süresince yönlendirdiğimiz ve bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar üzerinden doldurduğunuz anketler ve deneyimlerinizi bize aktarabilmeniz amacıyla gerçekleştirilen görüşmeler esnasında çekilen video ve ses kayıtları aracılığıyla sizden elde edilmektedir.

Yukarıda sayılan kimlik, iletişimi, görsel ve işitsel, mesleki deneyim ve diğer kategorisindeki kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

i. Yukarıda yer alan kişisel verilerinizin tamamı, açık rızanız kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

  • İnternet sitemiz ile mobil uygulamamızın işleyişinin ve abonelere sunduğumuz ürünlerimizin sizlerin görüşleri rehberliğinde geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin/şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi
  • Arşiv ve katılım formlarının toplanması amacıyla Google Cloud Computing Services sunucularına aktarılması

ii. “Kimlik” ve “İletişim” kategorilerindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlusu olması kamsapında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

  • Müşteri Deneyim Programı’na katılımınızın sağlanması ve katılımınız sebebiyle sizlere sunulan hediye ve fırsatlardan yararlandırılmanız

iii. “Kimlik”, “İletişim”, “Mesleki Deneyim”, “Görsel ve İşitsel Veri” ve “Diğer” kategorilerindeki kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

  • Savunma hakkımızın kullanılması
  • Mahkeme ve arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, geçerli talepleri halinde talepleri ile sınırlı olarak yetkili adli ve idari makamların sorularının yanıtlanması amacıyla işlenebilir.

C. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri, talepleri halinde yetkili adli ve idari makamlar ve tarafınıza yönelik hediyelerin sizlere sunulabilmesi amacıyla destek aldığımız iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre

  • Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,
  • Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)

aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

EKLER

1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ile

Yazılı dilekçe Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderim

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL

Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile

turknet@hs01.kep.tr

3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru

TurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ile

kvkk@turknet.net.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale