Kalite Yönetim Politikası

Amaç ve Kapsam

Kalite politikasını oluşturmak ve uygulanabilirliğini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.

Sorumluluklar

Üst yönetim ve yönetim temsilcisinin sorumluluğu altındadır.

Uygulama

Kurum’un vizyon, temel amaç, temel değerler, ilkeler ve stratejik hedefleri üst yönetim tarafından oluşturulmuştur ve üst yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken mevcut yasal düzenlemelere, standartlara ve ISO 9001:2015 gereksinimlerine uyacağını ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirip iyileştireceğini taahhüt etmiştir.

Buna göre Kurum’un kalite politikası aşağıdaki gibidir:

1. Prensiplerimiz

  • Müşteri memnuniyetini en önde tutarak; güler yüzlü, disiplinli ve kaliteli hizmet vermek
  • Deneyimli, yaratıcı, uzman geliştirme kadrosu ile hizmet vermek
  • AR-GE çalışmalarıyla müşterilerimize sunduğumuz kalite standardını yükseltmek
  • Teknolojiyi doğru kullanarak faturaların zamanında ve eksiksiz teslimini sağlamak
  • Kalite standardı ve GIB’in tebliğlerine göre E-Arşiv Faturası üretecektir

2. Misyonumuz

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini hedefleyen, öncü ve yenilikçi hizmetlerimizle sektörde lider özelliğimizi korumak

3. Vizyonumuz

Ulusal pazarda elde etmiş olduğumuz başarıları, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Her yıl üst yönetim tarafından bu politika gözden geçirilir. Bu politikaya bağlı yıllık hedefler, operasyonel hedefler, müşteriye yönelik hedefler, kurumsal öğrenme ve gelişim hedefleri belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Ek olarak kalite politikalarının yasalara uygunluğunu denetlenir.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale