Sektörel çözümler

Sektörünüze özel çözümler

Amacımız; erişim, ses, veri merkezi ve güvenlik ürünlerimiz ile tüm sektörlerdeki kurumsal firmaların ihtiyacına en uygun çözümü sunmak.

Tüm ofisleri en hızlı en özgür hizmet ile gigabit hızlar ile buluşturmak.

Bununla birlikte, sektörel çözümlerimiz de sizi bekliyor.

Eğitim
Medya
Bilişim

Eğitim kurumları arasında fark yaratan olabilirsiniz

Eğitim kurumları gigabit hızlarla ve her okulun ihtiyaç duyduğu kesintisizlikle, çeviklikle buluşuyor.

Eğitim sektöründe kesintisiz, kaliteli ve hızlı internet bağlantısı artık çok daha elzem. TurkNet’ten alacağınız yedekli ve 7/24 uzaktan izlenen bağlantınız ile eğitiminize kesintisiz devam edebilirsiniz.

 • Kurumunuz için ölçeklenebilir ve maliyet avantajlı internet, Hotspot ve IP tabanlı telefon çözümleri,
 • Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarınıza bireysel internet avantajları sizi bekliyor.

TurkNet Kurumsal İnternet ile Gigabit Hızlarla Buluşan Eğitim Kurumları

Müşteri Temsilcilerimiz’den kurumunuza özel çözümü dinlemek isterseniz formu doldurun, hemen arayalım.

Altyapımız olsun olmasın, firmanızın gigabit hızında özgür fiber internete ihtiyacı varsa, formu doldurun, hemen arayalım.

Başvurunuz alındı

En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Formu tamamlamadığınızda, TurkNet'in avantajlarını anlatmak için sizi en fazla iki hafta içinde bir defaya mahsus arayacağız. Bu sürede TurkNet'li olmazsanız, tüm kişisel verilerinizi imha edip sizinle tekrar başvuru yapana kadar iletişim kurmayacağız.

Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında TurkNet’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda tüzel kişi müşteriler ve müşteri adayları yetkilileri, çalışan veya temsilcilerini bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

BAŞVURU YÖNTEMİKişisel Veriler
Kimlik BilgileriAd, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf , imza beyanı ve imza beyannamesi ve benzeri türdeki veriler
İletişim BilgileriTelefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, BBK kodu gibi veriler
Mesleki DeneyimŞirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir veri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Fiziksel Mekan GüvenliğiÇağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları

B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

1. TurkNet kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

(i) Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında tarafınızca kişisel veri işleme izni (açık rıza) verilmesi halinde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Temsil ettiğiniz Şirketiniz adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza 2 yıllık süre içinde zaman zaman bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek,
 • Temsil ettiğiniz Şirketinize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak.

(ii) Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında açık rızanızın alınmasına gerek olmaksızın;

a) TurkNet’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) TurkNet’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ç) Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla TurkNet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Temsil ettiğiniz şirketiniz için elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,
 • Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, cihaz alım/satım, danışmanlık vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere kimlik tespiti yapılması, Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, , pazarlama faaliyetleri
 • Talebiniz üzerine ve  temsil ettiğiniz şirket adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi vermek,
 • Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirkete ait bina, altyapı, operasyon ve şebeke güvenliğinin temini
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sabit telefon hizmetleri kapsamında  acil yardım çağrıları ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

C. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

TurkNet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde aktarmaktadır:

 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,
 • Sözleşme, fatura ve abonelik belgelerinizin saklanması için hizmet aldığımız arşiv firmaları,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi,
 • Pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları,
 • Satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına satın aldığınız ürün veya hizmete ilişkin olarak kurulum veya arıza giderim yapılabilmesi amacıyla teknik destek hizmet şirketleri,
 • Evrak veya cihaz gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,
 • Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

(i) Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

(ii) Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)

aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESEKLER
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ileYazılı dilekçe Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderimFulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBULNüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ileturknet@hs01.kep.tr
3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile BaşvuruTurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ilekvkk@turknet.net.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Eğitim kurumunuzda TurkNet var mı?

Hemen altyapınızı sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

MEF Okulları eğitime hız kesmeden devam ediyor

Gigabit Hız: Daha önce 100-150 Mbps hız alırken TurkNet ile
1 Gbps hıza ulaştı.

Yedeklilik: Bütün sistemi ayrı güzergah ile yedeklendi.

Kesintisizlik: MPLS VPN ile tüm şubeleri TurkNet veri merkezinde toplanarak ana merkezdeki bağlantı kopsa dahi diğer merkezlerin etkilenmemesi sağlandı.

Güvenlik: Firewall’ları TurkNet veri merkezine alındı.

Çevik Hizmet: Sürecin tamamlanması beklenilmeden TurkNet altyapısı olan tüm lokasyonlarının altyapısı hazırlandı.

İnternetin sunduğu tüm imkanları eğitim sektörüne maksimum faydayla sunmayı hedefleyen yenilikçi ve özgür yaklaşımımızla sizleri tanıştırmayı çok isteriz.

Gigabit Fiber ile Medya sektörünün en hızlısı olun

Giga hız, esneklik, kesintisizlik ihtiyacı olan tüm medya, TV kanalları, prodüksiyon, seslendirme stüdyoları, reklam, entertainment firmalarını ve tüm ajansları yüksek upload hızı ve 7/24 çevik hizmet ile sektörünün en hızlısı olmaya davet ediyoruz.

 • Gigabit upload, download hızı
 • Yüksek bant genişliği
 • Esneklik, ihtiyaç anında hızlı kapasite arttırımı
 • Kesintisiz fiber bağlantı
 • Hızlı kurulum & 7/24 destek

TurkNet Kurumsal İnternet ile Gigabit Hızlarla Buluşan Kurumlar

TurkNet Kurumsal’ı müşterilerimizden dinleyin

Ofisinizde TurkNet var mı?

Ofisinizde TurkNet fiber altyapısı varsa gigabit hızları taahhütsüz kullanırsınız, üstelik 1 ay ücretsiz denersiniz. 

Koray Birand TurkNet Kurumsal Gigabit İnternet hizmetini anlatıyor

Bilişim Sektörü’nde Oyunu Değiştirin

İhtiyacınız olan teknolojiye ve servislere kolayca ulaşmanız, huzurla kullanmanız ve tüm operasyonlarınızın kesintisiz çalıştığından emin olmanız gerektiğini biliyoruz. Çevik hizmetimiz ve gigabit internetiniz ile işiniz hızlansın, siz hedeflerinize odaklanın.

 • Taahhütsüz özgür internet
 • İhtiyaç duyduğunuzda upgrade/downgrade edebileceğiniz esneklikte bir erişim hizmeti
 • Tüm tarifelerde 1 Gbps download hızı, gigabit upload seçenekleri
 • Yedeklilik alternatifleri
 • Çevik hizmet, hızlı kurulum & 7/24 destek

Sektörünüzde TurkNet Farkı ile Hızına Hız Katan Firmalar

Ofisinizde TurkNet var mı?

Ofisinizde TurkNet fiber altyapısı varsa gigabit hızları taahhütsüz kullanırsınız, üstelik 1 ay ücretsiz denersiniz. 

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale